ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลทั้งหมด                       ค้นหาข้อมูล
12345678910...
#วันที่ชื่อไฟล์#
1 12/10/2560 0:00:00เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ดูข้อมูล
2 16/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๕๒๐ บาท ดูข้อมูล
3 16/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ทั้งสิ้น ๑,๗๕๕ บาท ดูข้อมูล
4 10/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ๖๘๐ บาท ดูข้อมูล
5 10/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตู จำนวน ๑ รายการ๓,๐๐๐ บาท ดูข้อมูล
6 12/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ ๑,๐๐๐ บาท ดูข้อมูล
7 12/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑,๐๐๐ บาท ดูข้อมูล
8 12/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ๖๗๒ บาท ดูข้อมูล
9 16/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ ๘๙๓ บาท ดูข้อมูล
10 19/10/2560 0:00:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท ดูข้อมูล
12345678910...