ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ รายละเอียด ประเภทครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วยนับ ผู้เบิก
1 2015-09-10 มร.ชร.75-05.006.000026/58 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ DECCON รุ่นPWS-230 06.10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3990 1 เครื่อง ยุวลักษณ์  
2 2015-08-31 มร.ชร.75-06.012.000001/58 เลนส์กล้องถ่ายภาพ Canon รุ่นขนาด 50 f/1.8 mm. 07.00 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3190 1 ชุด กฤษดา  
3 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004633/58 เก้าอี้เบาะตาข่าย - รุ่นฟองน้ำขาเหล็ก 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 750 1 ตัว วรัฏฐา  
4 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004632/58 เก้าอี้เบาะตาข่าย - รุ่นฟองน้ำขาเหล็ก 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 750 1 ตัว วรัฏฐา  
5 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004629/58 เก้าอี้เบาะผ้า - รุ่นเบาะผ้ามีล้อ 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1050 1 ตัว ยุวลักษณ์  
6 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004627/58 เก้าอี้เบาะผ้า - รุ่นเบาะผ้ามีล้อ 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1050 1 ตัว ยุวลักษณ์  
7 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004626/58 เก้าอี้เบาะผ้า - รุ่นเบาะผ้ามีล้อ 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1050 1 ตัว ยุวลักษณ์  
8 2015-08-31 มร.ชร.75-01.002.004624/58 เก้าอี้เบาะผ้า - รุ่นเบาะผ้ามีล้อ 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1050 1 ตัว ยุวลักษณ์  
9 2015-08-31 มร.ชร.75-01.001.000990/58 โต๊ะกลาง 2 ลิ้นชัก - รุ่นหน้าบานไฮกรอส ขนาด ก 40 cm x ล 48 cm x สูง46 cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1290 1 ตัว วรัฏฐา  
10 2015-08-31 มร.ชร.75-01.001.000989/58 โต๊ะประชุม - รุ่นหน้า Top เมลานีน กันรอยขีดข่วน หนา 25 มิล ข้าง PVC ขนาดความกว้าง 1.10 ม.*ความยาว 2.40 ม.*สูง 75 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตัว ยุวลักษณ์  
11 2015-06-17 มร.ชร.75-08.003.000001/58 เครื่องตัดหญ้าน้ำมันแบบเข็น 4 ล้อ ASGATEC รุ่นGM 5500 55 HP 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4990 1 เครื่อง พัสดุ  
12 2015-03-12 มร.ชร.75-15.071.000039/58 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่นE510+TANK+ทิ้ง 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3839 1 เครื่อง อ.พัชรินทร์  
13 2015-01-20 มร.ชร.75-01.033.000013/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ้HITACHI รุ่นขนาด 8 นิ้ว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2950 1 ตัว พัสดุ  
14 2015-01-20 มร.ชร.75-01.033.000012/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ้HITACHI รุ่นขนาด 8 นิ้ว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2950 1 ตัว พัสดุ  
15 2015-01-20 มร.ชร.75-01.033.000011/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ้HITACHI รุ่นขนาด 8 นิ้ว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2950 1 ตัว พัสดุ  
16 2015-01-20 มร.ชร.75-01.033.000010/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก PANASONIC รุ่นขนาด 4 นิ้ว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2875 1 ตัว พัสดุ  
17 2015-01-20 มร.ชร.75-01.033.000009/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก PANASONIC รุ่นขนาด 4 นิ้ว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2875 1 ตัว พัสดุ  
18 2015-01-07 มร.ชร.75-01.006.000040/58 ตู้ล้อคเกอร์ 2 ชั้น - รุ่นสีเชอร์รี่-ดำ ขนาด 60x40x83 cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ ปิยะภรณ์  
19 2015-01-07 มร.ชร.75-01.006.000039/58 ตู้ล้อคเกอร์ 2 ชั้น - รุ่นสีเชอร์รี่-ดำ ขนาด 60x40x83 cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ อ.วารุณี  
20 2015-01-07 มร.ชร.75-01.006.000038/58 ตู้ล้อคเกอร์ 2 ชั้น - รุ่นสีเชอร์รี่-ดำ ขนาด 60x40x83 cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ อ.อารีย์  
21 2014-11-14 มร.ชร.75-06.007.000001/58 จอรับภาพแบบขาตั้ง Vertex รุ่นขนาด 160x212 CM 100 07.00 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4500 1 ชุด พัสดุ  
22 2014-11-12 มร.ชร.75-08.025.000006/58 ม่านปรับแสงใบ PVC - รุ่นขนาด 3.65 x 1.80 เมตร 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4000 1 ชุด พัสดุ  
23 2014-11-12 มร.ชร.75-08.025.000005/58 ม่านปรับแสงใบ PVC - รุ่นขนาด 3.65 x 1.80 เมตร 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4000 1 ชุด พัสดุ  
24 2014-11-12 มร.ชร.75-08.025.000004/58 ม่านปรับแสงใบ PVC - รุ่นขนาด 3.65 x 1.80 เมตร 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4000 1 ชุด พัสดุ  
25 2014-10-29 มร.ชร.75-15.071.000004/58 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Epson รุ่นInkjet L210 AJO 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4690 1 เครื่อง อ.สายฝน  
26 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000171/58 ตู้บานเลื่อนกระจก Smart Fom รุ่นSD-024 ขนาด 1187*408*878 มม. /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
27 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000170/58 ตู้บานเลื่อนกระจก Smart Fom รุ่นSD-024 ขนาด 1187*408*878 มม. /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
28 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000169/58 ตู้บานเลื่อนกระจก Smart Fom รุ่นSD-024 ขนาด 1187*408*878 มม. /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
29 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000168/58 ตู้บานเลื่อนกระจก Smart Fom รุ่นSD-024 ขนาด 1187*408*878 มม. /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
30 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000167/58 ตู้บานเลื่อนทึบ Smart Fom รุ่นSD-014 ขนาด 1187*408*878 มม /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
31 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000166/58 ตู้บานเลื่อนทึบ Smart Fom รุ่นSD-014 ขนาด 1187*408*878 มม /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
32 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000165/58 ตู้บานเลื่อนทึบ Smart Fom รุ่นSD-014 ขนาด 1187*408*878 มม /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
33 2015-08-05 มร.ชร.75-01.006.000164/58 ตู้บานเลื่อนทึบ Smart Fom รุ่นSD-014 ขนาด 1187*408*878 มม /สีเขียว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
34 2015-08-05 มร.ชร.75-01.002.001351/58 เก้าอี้สำนักงาน - รุ่นขา 5 แฉกมีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ปรับขึ้นลงด้วยโช๊คแก๊ส 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3080 1 ตัว อ.สัณห์พิชญ์  
35 2015-07-14 มร.ชร.75-15.090.000017/58 อุปกรณ์สำหรับช่วยในการนำเสนอ(Laser Pointer) Logitech รุ่นR400 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1639 1 ตัว อ.อนัญญา  
36 2015-07-14 มร.ชร.75-15.090.000016/58 อุปกรณ์สำหรับช่วยในการนำเสนอ(Laser Pointer) Logitech รุ่นR400 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1639 1 ตัว ยุวลักษณ์  
37 2015-07-14 มร.ชร.75-15.090.000015/58 อุปกรณ์สำหรับช่วยในการนำเสนอ(Laser Pointer) Logitech รุ่นR400 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1639 1 ตัว อ.ธนพนธ์  
38 2015-07-14 มร.ชร.75-15.070.000046/58 เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้า ZICON รุ่น800 VA 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4976 1 เครื่อง พัสดุ  
39 2015-07-09 มร.ชร.75-01.006.000141/58 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น ฝาปิดกุญแจล็อค - รุ่นสีเชอรี่/ดำ ขนาด ก. 60*ล40*ส84 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1700 1 ตู้ อ.สายฝน  
40 2015-07-09 มร.ชร.75-01.006.000140/58 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น ฝาปิดกุญแจล็อค - รุ่นสีเชอรี่/ดำ ขนาด ก. 60*ล40*ส84 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1700 1 ตู้ อ.ใหม่  
41 2015-07-09 มร.ชร.75-01.006.000139/58 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น ฝาปิดกุญแจล็อค - รุ่นสีเชอรี่/ดำ ขนาด ก. 60*ล40*ส84 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1700 1 ตู้ อ.สัณห์พิชญ์  
42 2015-07-09 มร.ชร.75-01.002.001245/58 เก้าอี้สำนักงาน CNR รุ่นขา 5 แฉกมีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ปรับขึ้นลงด้วยโช๊คแก๊ส 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1990 1 ตัว อ.กาญจนา  
43 2015-07-09 มร.ชร.75-01.002.001244/58 เก้าอี้สำนักงาน TAIYO รุ่นE1A 5 แฉกมีล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำมีที่ท้าวแขน 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตัว พัสดุ  
44 2015-07-09 มร.ชร.75-01.001.000671/58 โต๊ะทำงานไม้ 2 ลิ้นชัก - รุ่นพร้อมรางคีย์บอร์ดขนาด 120*60*75 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตัว อ.อนัญญา  
45 2015-07-09 มร.ชร.75-01.001.000670/58 โต๊ะทำงานไม้ 2 ลิ้นชัก - รุ่นพร้อมรางคีย์บอร์ดขนาด 120*60*75 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตัว อ.ฐิติมา  
46 2015-07-09 มร.ชร.75-01.001.000669/58 โต๊ะทำงานไม้ 2 ลิ้นชัก - รุ่นพร้อมรางคีย์บอร์ดขนาด 120*60*75 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตัว อ.วรัญญา  
47 2015-06-05 มร.ชร.75-08.025.000027/58 ผ้าม่านจับจีบ - รุ่นขนาด 3.65*1.95 เมตร 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4000 1 ชุด ยุวลักษณ์  
48 2015-06-05 มร.ชร.75-08.025.000026/58 ผ้าม่านจับจีบ - รุ่นขนาด 3.65*1.95 เมตร 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4000 1 ชุด ยุวลักษณ์  
49 2015-05-06 มร.ชร.75-15.070.000025/58 เครื่องสำรองไฟฟ้า ETECH รุ่นezy By Zircon1100VA มีดวงไฟ LED แสดงผลสถานะ 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2500 1 เครื่อง ยุวลักษณ์  
50 2015-05-06 มร.ชร.75-15.070.000023/58 เครื่องสำรองไฟฟ้า ETECH รุ่นezy By Zircon1100VA มีดวงไฟ LED แสดงผลสถานะ 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2500 1 เครื่อง วรัฏฐา  
51 2015-04-28 มร.ชร.75-01.036.000001/58 ถังเก็บน้ำพลาสติก Sand Stone รุ่นความจุขนาด 1,500 ลิตร 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4815 1 ชุด พัสดุ  
52 2015-04-16 มร.ชร.75-01.006.000113/58 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นมีบานปิด - รุ่นมีกุญแจ ขนาด 60(W)*40(D)*84(H) cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ อ.อนัญญา  
53 2015-04-16 มร.ชร.75-01.006.000112/58 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นมีบานปิด - รุ่นมีกุญแจ ขนาด 60(W)*40(D)*84(H) cm 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ อ.ฐิติมา  
54 2015-04-16 มร.ชร.75-01.001.000535/58 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก - รุ่นพร้อมรางคีย์บอร์ดขนาด 120(W)*60(D)*75 (H) cm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4500 1 ตัว อ.สายฝน  
55 2015-04-16 มร.ชร.75-01.001.000534/58 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก - รุ่นพร้อมรางคีย์บอร์ดขนาด 120(W)*60(D)*75 (H) cm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4500 1 ตัว อ.พัทธนิษย์  
56 2015-04-10 มร.ชร.75-01.033.000028/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก HITACHI รุ่นขนาด 8 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2960 1 ชุด พัสดุ  
57 2015-04-10 มร.ชร.75-01.033.000027/58 พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก HITACHI รุ่นขนาด 8 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2960 1 ชุด พัสดุ  
58 2015-04-07 มร.ชร.75-08.074.000001/58 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง AUTOMAC - รุ่นขนาด 130 บาร์ กำลังไฟฟ้า 1900 w พร้อมด้ามฉีดน้ำ 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4990 1 เครื่อง พัสดุ  
59 2015-04-07 มร.ชร.75-01.015.000023/58 เครื่องรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Panasonic รุ่นKX-TS880MXB 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2500 1 เครื่อง พัสดุ  
60 2015-02-27 มร.ชร.75-01.001.000512/58 โต๊ะเข้ามุม Smart From รุ่น5CF-122 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 (W) x 75 (H) CM. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตัว ปิยะภรณ์  
61 2015-02-27 มร.ชร.75-01.001.000511/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ Smart From รุ่น5CP-602 ขนาด 80 (W) x 60 (D) x 75 (H) CM. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2600 1 ตัว ปิยะภรณ์  
62 2015-02-27 มร.ชร.75-01.001.000510/58 โต๊ะทำงานไม้ 2 ลิ้นชัก Smart From รุ่น5C-1202 ขนาด 120 (W) x 60 (D) x 75 (H) CM. พร้อมรางคีย์บอร์ด 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4500 1 ตัว อ.วารุณี  
63 2015-02-19 มร.ชร.75-01.015.000012/58 เครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ PHONIK รุ่นPH-539 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 881 1 เครื่อง กฤษดา  
64 2015-02-19 มร.ชร.75-01.015.000010/58 เครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ PHONIK รุ่นPH-539 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 881 1 เครื่อง พัสดุ  
65 2015-02-10 มร.ชร.75-06.007.000002/58 จอรับภาพแบบแขวน SCREENBOY รุ่นPROJECTOR 120 นิ้ว 07.00 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2690 1 จอ พัสดุ  
66 2015-01-26 มร.ชร.75-08.064.000002/58 ตู้เย็นแบบ 1 ประตู TOSHIBA รุ่นขนาด 4.9 คิว 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4950 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
67 2015-01-26 มร.ชร.75-01.008.000003/58 ชั้นวางอุปกรณ์ - รุ่นขนาด 80X40X85 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3900 1 อัน ยุวลักษณ์  
68 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000049/58 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต - รุ่น ขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตู้ ปิยะภรณ์  
69 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000048/58 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต - รุ่น ขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
70 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000047/58 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง - รุ่นขนาด 918 (W) x 458(D) x 1890(H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
71 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000046/58 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต - รุ่นขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ปิยะภรณ์  
72 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000045/58 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต - รุ่นขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
73 2015-01-26 มร.ชร.75-01.006.000044/58 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต - รุ่นขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
74 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000582/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
75 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000581/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
76 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000580/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
77 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000579/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
78 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000578/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
79 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000577/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
80 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000576/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
81 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000575/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
82 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000574/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
83 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000573/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
84 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000572/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
85 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000571/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
86 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000570/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
87 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000569/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
88 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000568/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
89 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000567/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
90 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000566/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
91 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000565/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
92 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000564/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
93 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000563/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
94 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000562/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
95 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000561/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
96 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000560/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
97 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000559/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
98 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000558/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
99 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000557/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
100 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000556/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
101 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000555/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
102 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000554/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
103 2015-01-26 มร.ชร.75-01.002.000553/58 เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม - รุ่นแบบหัวกลม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 450 1 ตัว ยุวลักษณ์  
104 2015-01-13 มร.ชร.75-15.097.000022/58 เครื่องสำรองและบันทึกข้อมูลแบบพกพา(Ext.HDD) Seagate รุ่นขนาด 1 TB 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2390 1 เครื่อง พัสดุ  
105 2014-12-18 มร.ชร.75-01.006.000023/58 ตู้บานเลื่อนทึบ - รุ่นสีเขียว ขนาด 1187 (W) x 408 (D) x 878 (H) MM 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตู้ ยุวลักษณ์  
106 2014-12-18 มร.ชร.75-01.001.000027/58 โต๊ะพับเอนกประสงค์ - รุ่นขนาด 72 นิ้วTop เมลามีนขาวเงา ขนาด 1830*762*737 มม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2800 1 ตัว ยุวลักษณ์  
107 2014-12-18 มร.ชร.75-01.001.000026/58 โต๊ะพับเอนกประสงค์ - รุ่นขนาด 72 นิ้วTop เมลามีนขาวเงา ขนาด 1830*762*737 มม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2800 1 ตัว ยุวลักษณ์  
108 2014-12-18 มร.ชร.75-01.001.000025/58 โต๊ะพับเอนกประสงค์ - รุ่นขนาด 72 นิ้วTop เมลามีนขาวเงา ขนาด 1830*762*737 มม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2800 1 ตัว ยุวลักษณ์  
109 2014-12-18 มร.ชร.75-01.001.000024/58 โต๊ะพับเอนกประสงค์ - รุ่นขนาด 72 นิ้วTop เมลามีนขาวเงา ขนาด 1830*762*737 มม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2800 1 ตัว ยุวลักษณ์  
110 2014-10-30 มร.ชร.75-06.014.000002/58 กล้องวงจรปิด(IP Camera) Wanscam รุ่นHW0021 07.00 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3600 1 ตัว พัสดุ  
111 2014-08-20 มร.ชร.75-08.058.000001/57 เตาอบไมโครเวฟ LG รุ่นMS2343 DAR 23L 15.00 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2690 1 เครื่อง พัสดุ  
112 2014-08-18 มร.ชร.75-01.006.000155/57 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นมีบานปิด - รุ่นมีกุญแจ ขนาด กว้าง 60*ยาว 40*สูง 84 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2300 1 ตู้ อ.เนตรา  
113 2014-08-18 มร.ชร.75-01.006.000154/57 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นมีบานปิด - รุ่นมีกุญแจ ขนาด กว้าง 60*ยาว 40*สูง 84 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2300 1 ตู้ อ.กาญจนา  
114 2014-08-18 มร.ชร.75-01.006.000153/57 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นมีบานปิด - รุ่นมีกุญแจ ขนาด กว้าง 60*ยาว 40*สูง 84 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2300 1 ตู้ อ.มณีรัตน์  
115 2014-08-18 มร.ชร.75-01.006.000152/57 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - รุ่นมือจับบิด ขนาด กว้าง 91.5*ยาว 45.7*สูง 183 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4950 1 ตู้ พัสดุ  
116 2014-08-18 มร.ชร.75-01.006.000151/57 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - รุ่นมือจับบิด ขนาด กว้าง 91.5*ยาว 45.7*สูง 183 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4950 1 ตู้ พัสดุ  
117 2014-07-14 มร.ชร.75-01.001.000487/57 โต๊ะไม้ - รุ่นขนาด 150(w)x60(D)x75(H)cm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4900 1 ตัว ยุวลักษณ์  
118 2014-07-01 มร.ชร.75-15.071.000039/57 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Epson รุ่นInkjet L800 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4900 1 เครื่อง พัสดุ  
119 2014-06-30 มร.ชร.75-01.001.000464/57 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - รุ่นขนาด80*40*51 cm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1200 1 ตัว พัสดุ  
120 2014-06-26 มร.ชร.75-01.001.000463/57 โต๊ะไม้โฟเมก้าโล่ง - รุ่นขนาด 60*60*60 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1600 1 ตัว ปิยะภรณ์  
121 2014-06-23 มร.ชร.75-01.006.000114/57 ตู้บานเลื่อนทึบ Smart Form รุ่นSD-024 ขนาด 1187x408x878 mm /สีส้ม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตู้ ปิยะภรณ์  
122 2014-06-23 มร.ชร.75-01.006.000113/57 ตู้บานเลื่อนกระจก Smart Form รุ่นSD-014 ขนาด 1187x408x878 mm /สีส้ม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4990 1 ตู้ ปิยะภรณ์  
123 2014-06-23 มร.ชร.75-01.001.000462/57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ Smsrt Form รุ่น5CP601 ขนาด 800*600*750 มม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3400 1 ตัว กฤษดา  
124 2014-06-23 มร.ชร.75-01.001.000461/57 โต๊ะโล่ง Smart Form รุ่น5CF615 ขนาด 1500*600*750 mm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3900 1 ตัว ยุวลักษณ์  
125 2014-06-23 มร.ชร.75-01.001.000460/57 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมลิ้นชัก Smart Form รุ่น5C1202 ขนาด 1200*600*750 mm. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4800 1 ตัว ยุวลักษณ์  
126 2014-04-10 มร.ชร.75-01.050.000014/57 โต๊ะกลางกระจก - รุ่นสีชาขนาด 60*90*35 ซม. 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 950 1 ตัว พัสดุ  
127 2014-03-12 มร.ชร.75-01.006.000072/57 ตู้ล็อคเกอร์ 2 ชั้น - รุ่นขนาด 60*40*83 ซม. ดำ-ขาว 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1500 1 ตู้ พัสดุ  
128 2014-03-12 มร.ชร.75-01.001.000355/57 โต๊ะเข้ามุมเมลามีน - รุ่นขนาด 60*60*75 ซม 04.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1700 1 ตัว วรัฏฐา  
129 2014-01-27 มร.ชร.75-15.071.000015/57 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP รุ่นLaserjet M1132 13.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4900 1 เครื่อง ปิยะภรณ์