เกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1

แผนผังการจัดงาน

กำหนดส่งผลงาน

ลงทะเบียน
 ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


งานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน


2,000 แบบบรรยาย


1,500 แบบโปสเตอร์


1,000 ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป


ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัย

  • ลงทะเบียนนำเสนอบทความ
  • แจ้งการชำระเงิน
  • เตรียมความพร้อม
  • นำเสนอบทความ

ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด เลขที่บัญชี 422-1-38132-6
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการ ระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : Tithima29@hotmail.com

จำนวนผู้ลงทะเบียนและบทความ

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย29
ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์22
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป67
รวมทั้งสิ้น123
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
บทความ