การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย