สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
13 พฤษภาคม 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดูอัลบั้ม
25 มีนาคม 2564การนำเสนอผลงาน CRRU-CWIE ระดับมหาวิทยาลัย ดูอัลบั้ม
24 มีนาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ