สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526


ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยา ดูอัลบั้ม
06 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกฯ ดูอัลบั้ม
05 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ