สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
27 กรกฎาคม 2565พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ดูอัลบั้ม
27 กรกฎาคม 2565อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ดูอัลบั้ม
26 กรกฎาคม 2565ฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้ประสบภัยทางน้ำ ดูอัลบั้ม
ชื่อข่าวทุนการศึกษา
-

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ