สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
25 มีนาคม 2564การนำเสนอผลงาน CRRU-CWIE ระดับมหาวิทยาลัย ดูอัลบั้ม
24 มีนาคม 2564ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ดูอัลบั้ม
18 มีนาคม 2564อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ