สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526


ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
11 สิงหาคม 2563ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ดูอัลบั้ม
11 สิงหาคม 2563ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ดูอัลบั้ม
07 สิงหาคม 2563เข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ชาไทยฯ ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ