สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
22 มิถุนายน 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ (รอบซ้อม) ดูอัลบั้ม
15 มิถุนายน 2565อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม ดูอัลบั้ม
14 มิถุนายน 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด) ดูอัลบั้ม
ชื่อข่าวทุนการศึกษา
-

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ