สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
02 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2564 ดูอัลบั้ม
01 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดูอัลบั้ม
30 มิถุนายน 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ