สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
14 มกราคม 2564รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ดูอัลบั้ม
13 มกราคม 2564ประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ดูอัลบั้ม
05 มกราคม 2564มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนัก ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ