สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
11 พฤษภาคม 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดูอัลบั้ม
11 พฤษภาคม 2565ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ดูอัลบั้ม
27 เมษายน 2565ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2 ดูอัลบั้ม
ชื่อข่าวทุนการศึกษา
-

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ