สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526


ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
18 มีนาคม 2563ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดูอัลบั้ม
02 มีนาคม 2563ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง ดูอัลบั้ม
29 กุมภาพันธ์ 2563พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ