สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        healthsci.crru@gmail.com 053 776 526
ภาพกิจกรรม

วันที่#กิจกรรม#
24 ธันวาคม 2564เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูอัลบั้ม
23 ธันวาคม 2564ประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ดูอัลบั้ม
22 ธันวาคม 2564ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2564 ดูอัลบั้ม

ปฎิทิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ