• Home
 • ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

  Email:


 • healthsci@crru.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์:


 • 053 776 526