• Home
  • ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ ภาพปก วันที่ กิจกรรม รายละเอียด อัลบั้ม
1 2023-03-22 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/256.....
2 2023-03-13 อบรมอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์เเละเจ้.....
3 2023-03-10 ต้อนรับผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ และ Dolphin aid corp เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง ผอ.หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหาร Dolphin aid corp. คุณยูมิโก และคณะ ได้เข้.....
4 2023-03-09 อบรมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ความปลอดภัยในโรงเรียน” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรี.....
5 2023-03-08 อบรมการตรวจหาสารตกค้างในร่างกายจากน้ำอุปโภค-บริโภค เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์เเละเจ.....
6 2023-02-28 Congratulations and Goodbye Senior EHP 2023 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงาน Congratulations and Goodbye.....
7 2023-02-27 วัฒนธรรมอาหารชนเผ่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม .....
8 2023-02-21 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.เนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาส.....
9 2023-02-18 วันราชภัฏประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมงานวันราชภ.....
10 2023-02-16 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประ.....
11 2023-02-11 งาน Byenior Night Party 2023 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงาน Byenior Night P.....
12 2023-02-09 ประชุมสัมมนาผลการฝึกฯ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมสั.....
13 2023-02-06 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก CMU เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร.....
14 2023-02-03 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้.....
15 2023-02-02 อบรมสุขอนามัยและเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขอนามัยและเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมั.....
16 2023-02-01 การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ท่าข้าวเปลือก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษกิจ BCG(U2T .....
17 2023-01-26 CRRU-CWIE Day 2023 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.เนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงา.....
18 2023-01-11 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลา.....
19 2022-12-22 ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ซ้อมใหญ่) บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ซ้อมใหญ่) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.....
20 2022-12-20 ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2565 (วันที่ 1) บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.....
21 2022-12-15 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านประ.....
22 2022-12-14 ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการค.....
23 2022-12-07 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลา.....
24 2022-11-30 บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การช่ว.....
25 2022-11-29 บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 และ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การช่ว.....
26 2022-11-28 บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การช่ว.....
27 2022-11-24 บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (โรงเรียนพานพิทยาคม และ โรงเรียนจันจว้า) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การช่ว.....
28 2022-11-19 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.เนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกร.....
29 2022-11-18 ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน สำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีน.....
30 2022-11-14 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้ตรวจเยี่ยม) จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้ตรวจเยี่ยม) จากสภาการพยาบาล .....
31 2022-11-09 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค.....
32 2022-11-09 พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและมอบหมวก Safety เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และ.....
33 2022-11-07 ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ล้ำค่า 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมนักศึกษา ไ.....
34 2022-11-04 ร่วมเดินขบวนและทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรและ.....
35 2022-10-28 U2T for BCG CRRU Market Fair 2022 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรา สมกำลัง รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึ.....
36 2022-10-11 อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนัก.....
37 2022-10-06 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับคณะกรรมก.....
38 2022-09-29 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 49 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวัน.....
39 2022-09-28 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ.....
40 2022-09-22 ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับนายกสภ.....
41 2022-09-12 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคล.....
42 2022-09-08 รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบห.....
43 2022-08-31 อบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก .....
44 2022-08-10 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคล.....
45 2022-07-27 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่.....
46 2022-07-27 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถา.....
47 2022-07-26 ฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้ประสบภัยทางน้ำ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒน.....
48 2022-07-21 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเ.....
49 2022-07-20 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย โด.....
50 2022-07-18 ตานหาแม่ฟ้าหลวง 2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระ.....
51 2022-07-12 งานแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบู.....
52 2022-07-06 วันทาคณาจารย์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม.....
53 2022-06-22 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ (รอบซ้อม) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจาร.....
54 2022-06-15 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒ.....
55 2022-06-14 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด โดย -อาจารย์สุพร.....
56 2022-06-08 พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาล ต.ไม้ยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่เ.....
57 2022-06-03 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย คณาจารย์สำนักวิชา.....
58 2022-06-02 พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาล ต.ป่าตาล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒ.....
59 2022-06-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เร.....
60 2022-05-27 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคล.....
61 2022-05-26 ประชุมจัดทำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้เข้าพบ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศา.....
62 2022-05-25 อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง.....
63 2022-05-24 การยกระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ให้บริการท่องเที่ยวฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒน.....
64 2022-05-23 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเข้าตรว.....
65 2022-05-11 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย.....
66 2022-05-11 ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการ.....
67 2022-04-27 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์.....
68 2022-04-20 กิจกรรมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั.....
69 2022-03-10 CRRU CWIE DAY 2022 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมงาน CRRU CWIE DAY 2022 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในก.....
70 2022-03-03 ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุข.....
71 2022-03-02 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรร.....
72 2022-02-28 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาส.....
73 2022-02-23 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจ.....
74 2022-02-23 CRRU Open House 2022 Online เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน “CRRU Open House 2022 On.....
75 2022-02-15 ปลัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเชิงรุก จังหวั.....
76 2022-02-14 วันราชภัฏประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้.....
77 2021-12-24 เตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้.....
78 2021-12-23 ประชุมเพื่อทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์.....
79 2021-12-22 ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ เจ้า.....
80 2021-12-08 ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการค.....
81 2021-12-07 Vaccine for all (Moderna) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได.....
82 2021-11-19 CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่.....
83 2021-11-17 เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกับสำนั.....
84 2021-11-09 Vaccine for all (Booster Moderna) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แ.....
85 2021-11-04 พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยค.....
86 2021-10-21 CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ.....
87 2021-09-29 พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประก.....
88 2021-09-27 พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโอ.....
89 2021-09-24 CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แล.....
90 2021-09-22 The Last Lecture เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “The Last Lecture” โดยรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เนื่องในโอกาสเก.....
91 2021-08-27 CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แล.....
92 2021-08-04 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อ.สุพ.....
93 2021-08-02 แห่เทียนพรรษา ณ พุทธสถาน มร.ชร. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศ.....
94 2021-07-30 ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แล.....
95 2021-07-22 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่.....
96 2021-07-18 ร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิล.....
97 2021-07-02 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิช.....
98 2021-07-01 ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้.....
99 2021-06-30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศ.....
100 2021-06-30 ตรวจคัดกรองโควิค-19 ประชาชนพื้นที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไ.....
101 2021-06-25 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประ.....
102 2021-06-10 COVID-19 Week ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษกิจฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้.....
103 2021-06-07 คัดกรอง ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิค19ให้กลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย.....
104 2021-06-06 ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนั.....
105 2021-06-04 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร ค.....
106 2021-06-02 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดประชุมค.....
107 2021-06-02 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความ.....
108 2021-05-21 ตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มร.ชร. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจเลือดบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเช.....
109 2021-05-21 คัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคว.....
110 2021-05-20 ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน .....
111 2021-05-13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ร่.....
112 2021-04-08 คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้.....
113 2021-04-04 ศึกษาดูงานศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2564 คณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร.....
114 2021-04-02 รดน้ำดำหัวและขอพรจากคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าห.....
115 2021-03-25 การนำเสนอผลงาน CRRU-CWIE ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ไ.....
116 2021-03-24 ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได.....
117 2021-03-18 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้นักศึกษามี.....
118 2021-03-16 ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมน.....
119 2021-03-15 Welcome Freshy EHP 63 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนั.....
120 2021-03-13 คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู.....
121 2021-03-12 คัดกรองการแพร่ระบาดCOVID19งานต้อนรับที่ปรึกษาและอธิการบดีม.ราชภัฏ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้.....
122 2021-03-04 อบรมการเขียนบทความวิชาการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง .....
123 2021-02-25 มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 "Open House CRRU" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ .....
124 2021-02-22 รับการวัคซีนป้องกันโรคหัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 สำนักวิชาวิทย.....
125 2021-02-14 วันราชภัฏประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันราชภ.....
126 2021-02-11 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษา ในสาขาฯ เข้ารับฟังการอบรมในหัวข้อ "กิจกรรมพัฒนาบุคลิค.....
127 2021-02-03 ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้.....
128 2021-01-28 ตรวจเลือดผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าที่ Food Center เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผศ.ดร.วั.....
129 2021-01-27 อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครส.....
130 2021-01-20 อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม “อาสาสมัครส.....
131 2021-01-14 รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัล "สถานศึกษา.....
132 2021-01-13 ประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมเตรียมการอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำค.....
133 2021-01-05 มอบของขวัญและร่วมอวยพร ให้ ผอ.กอง/ผอ.สำนัก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์และเจ้.....
134 2020-12-29 ประชุมบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรพร้.....
135 2020-12-25 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่าน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศา.....
136 2020-12-23 ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได.....
137 2020-12-23 โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้.....
138 2020-12-16 บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (16-17 ธ.ค. 63) เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิต.....
139 2020-12-15 ประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่นและมอบหมวก Safety เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และน.....
140 2020-12-14 ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนั.....
141 2020-12-14 บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (14 ธ.ค. 63) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การฉีดยา.....
142 2020-12-08 บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (8-9 ธ.ค. 63) เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สาธิตแล.....
143 2020-12-07 ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่) บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหา.....
144 2020-12-05 กล่าวต้อนรับบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีกล.....
145 2020-12-05 ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัย.....
146 2020-12-02 ประชุมเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได.....
147 2020-11-18 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำผลงานผลงานทางวิชาการ (สื่อการสอน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรร.....
148 2020-11-17 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ ได้ให้การต้อนร.....
149 2020-11-16 กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึ.....
150 2020-11-11 โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเ.....
151 2020-11-06 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสริมทักษะทางชีวิทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ฝ่ายจัดการศึกษา .....
152 2020-11-06 กิจกรรมจัดอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุ.....
153 2020-11-05 กิจกรรมจัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์แขนงวิชาสาธารณสุ.....
154 2020-11-02 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณาจารย์ ได้.....
155 2020-10-28 พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อม.....
156 2020-10-26 อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนัก.....
157 2020-10-21 ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเ.....
158 2020-10-19 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณ.....
159 2020-10-12 กิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์และเ.....
160 2020-09-28 พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีประก.....
161 2020-09-28 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์และเ.....
162 2020-09-24 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ ได้เ.....
163 2020-09-23 ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่.....
164 2020-09-23 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศา.....
165 2020-08-15 ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม ขอเเสดงความยินดีกับ อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับโล่เกียรต.....
166 2020-08-11 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยได้รับเกี.....
167 2020-08-11 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวาย.....
168 2020-08-07 เข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ชาไทยฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเข้าตรวจว.....
169 2020-03-18 ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ด้า.....
170 2020-03-02 ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จ.....
171 2020-02-29 พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พานักศึกษาเข้าชมและศึกษาดูงานในสวนสมเด็จพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์และโรงงานหลวงโรงง.....