สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

อ่านเพิ่มเติม
banner-feature

ปรัชญา

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

สาขาวิชาที่เปิดสอน

event thumb
PH
Public Health
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
banner-feature
event thumb
OHS
occupational health and safety
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
banner-feature

สมัครเรียน ONLINE

ประเภทรับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ปีการศึกษา 2566

สมัคร
course thumb
  • 2023-05-24

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-05-23

เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นักศึกษา ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน" โดยไ.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-05-18

ประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อจัดวางระบบควบคุม.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-05-11

ร่วมพิธีทำบุญเปิดคณะใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดคณะใหม่ คณะพย.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-04-28

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/256.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-04-25

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยผู้อำ.....

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

ปฎิทิน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ