สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

อ่านเพิ่มเติม
banner-feature

ปรัชญา

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

สาขาวิชาที่เปิดสอน

event thumb
PH
Public Health
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
banner-feature
event thumb
OHS
occupational health and safety
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
banner-feature

สมัครเรียน ONLINE

ประเภทรับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ปีการศึกษา 2566

สมัคร
course thumb
  • 2023-02-03

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-02-02

อบรมสุขอนามัยและเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขอนามัยและเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมั.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-02-01

การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษกิจ BCG(U2T .....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-01-26

CRRU-CWIE Day 2023

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.เนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงา.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2023-01-11

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลา.....

ดูเพิ่มเติม
course thumb
  • 2022-12-22

ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ซ้อมใหญ่)

บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ซ้อมใหญ่) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.....

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

ปฎิทิน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ